Trädgårdsskötsel

Trädgårdsanläggning

Stenläggning                                        Planteringsarbeten                        Byggnation av murar

Besiktning

Besiktning av lekplatser och markentréprenader.

Utbildning

Vi utbildar inom:

  • Skötsel & trädgårdsanläggning
  • Beskärning & växtkunskap
  • Lekplatssäkerhet
  • Reguljära yrkeshögskoleutbildningar samt grundläggande trädgårdsutbildningar