Siljans Träd Gräs och Stenar AB

Ett trädgårdsföretag som utför tjänster inom projektering, anläggning och skötsel av trädgårdar och utemiljöer. Även växtförslag och växtförmedling ingår i verksamheten.

Trädvård, beskärning utföres med certifierade medarbetare.

Utbildning, kursverksamheter och rådgivning är exempel på andra verksamhetsområden. Besiktning av utemiljöer och lekplatser utförs också. Goda referenser finns.

I utförda planteringsarbeten och vid trädbeskärning lämnas garantier på växters överlevnad och etablering.

Samarbetspartners