Produkter / Tjänster

 

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

TRÄDGÅRDSPLANERING – VÄXTFÖRSLAG

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

TRÄDBESKÄRNING

UTBILDNING/KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

RÅDGIVNING

BESIKTNING AV LEKPLATSER OCH MARKENTREPRENADER

 

Kontakta Oss

Telefon:     072-252 33 01  Hans Bill

E-post:         info@tradgrasostenar.se

Hemsida:     www.tradgrasostenar.se

Adress:          Hjortnäsvägen 5, 793 31 Leksand (mer…)

Om

Ett trädgårdsföretag som utför tjänster inom projektering, anläggning och skötsel av trädgårdar och utemiljöer. Även växtförslag och växtförmedling ingår i verksamheten.

Trädvård, beskärning utföres med certifierade medarbetare.

Utbildning, kursverksamheter och rådgivning är exempel på andra verksamhetsområden. Goda referenser finns.

I utförda planteringsarbeten och vid trädbeskärning lämnas garantier på växters överlevnad och etablering.

 

 

Hem